İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve üretim süreçleri ile birlikte, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren yüzlerce kimyasal maddenin yol açtığı meslek hastalıkları ve iş kazaları yoğun bir şekilde artmaya devam etmektedir.

Üretim sürecine giren her yeni madde, makine araç ve gereç insan ve çevre sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bir bakıma yükselen refahın faturası, insanlığa, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır.

Awesome Image

İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR

Yapılan araştırmalar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının %88’i insan hatalarından, %10’u mekanik hatalardan ve sadece %2’si öngörülemeyen ve önlenemeyen nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Yani, %98’i önlenebilir durumda.

Bize Ulaşın

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refah düzeyini artırırken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve üretim süreçleri ile birlikte, yoğun makineleşme ve üretim sürecine giren yüzlerce kimyasal maddenin yol açtığı meslek hastalıkları ve iş kazaları yoğun bir şekilde artmaya devam etmektedir.

Üretim sürecine giren her yeni madde, makine araç ve gereç insan ve çevre sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bir bakıma yükselen refahın faturası, insanlığa, iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesi olarak geri dönmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle çekilen acı ve sıkıntıların yanı sıra işçi, işveren, işletme ve ülke ekonomisine büyük maliyetleri vardır.

İş sağlığı ve güvenliği bütün çalışanlarla beraber tüm yaşamı ilgilendiren en önemli unsurlarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerini gösteren en önemli unsurlardan biridir.

Hızla globalleşen Dünya’da acımasız bir rekabet savaşı hüküm sürmektedir. Şirketlerin öncelikli hedefi bu savaş’tan galip çıkmaktır. Bu savaşı kazanmanın yolu ise, düşük maliyet, kaliteli üretim ve yüksek verimlilik kriterlerini şirket vizyonunun bir parçası olarak benimsemeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu kriterlere uymayan şirketlerin rakipleri ile rekabet etmeleri ve varlıklarını devam ettirmeleri düşünülemez.

Toplam Kalite Yönetimi sistemini vizyonunun bir parçası olarak belirlemiş şirketler geleceklerini sağlam temeller üzerine oturtmuşlardır.

Çünkü; Kalite kârlılıktır, Kalite ucuzluktur, Kalite tercih sebebidir.

Günümüzde, kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş insanların oranı hızla artmaktadır. Dolayısıyla bu insanların ihtiyaçlarını karşılama talepleri ve tercihleri de kalite yönünde olacaktır.

_________

İş sağlığı ve güvenliği; toplam kalitenin bir parçasıdır. Çünkü kalite bir bütündür. Çalışanıyla, çalışma ortamıyla, çalışma şartlarıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre’ye duyarlılığı ile, ürün kalitesiyle ve insan’a saygısıyla bir bütündür.

KALİTE

Bu zincirin en önemli halkalarını oluşturan; çalışan, çalışma ortamı, çalışma şartları ve insana saygı; iş sağlığı ve güvenliği’nin çalışma alanıdır. Dolayısıyla, bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmuyorsa o işyerinde düşük maliyet’ten, verimlilikten ve toplam kalite’den söz edilemez.

Çünkü “ bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf halkasının gücüne eşittir”

_________

Eski bir deyiş vardır;
Bir mıh, bir nal kaybettirir,
Bir nal, bir at kaybettirir,
Bir at, bir komutan kaybettirir,
Bir komutan, bir savaş kaybettirir,
Bir savaş, bir ülke kaybettirir,
Bütün bunlara sebep , sadece bir mıh.

KILIÇ BETON – İZMİR © 2016